BOKA IN EN DEMO
MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med omkring 5 till 500 anställda att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

nebulosa 3

Hållbar affär

I en tid då alla verifikat framställs digitalt ser vi inga vinster i att skriva ut något. Tvärtom skapar detta en hel del merarbete, som dessutom medför onödiga miljöbelastningar. Vi på PE både hjälper och utmanar våra kunder i att förenkla arbetssätt och processer för att kunna erbjuda en effektiv och helt digital redovisningstjänst - för våra kunder, för vår egen och för vår miljöskalle.

Från och med 2020 redovisar vi vår klimatpåverkan i årsbokslutet och visar öppet hur mycket vi behöver klimatkompensera för den påverkan vi har på vår värld och vårt klimat. För 2019 var vårt klimatavtryck 81 ton koldioxidekvivalenter, enligt motsvarande 0,6 ton per anställd (vi använder 2019 som referensår då 2020 inte är representativt pga Covid19). För det klimatavtryck vi gjorde under 2019 klimatkompenserar vi i miljöprojekt som uppföljare FN’s samt Gold Standards krav på klimatkompensationsprojekt.

Se vår årsredovisning här.

ai-smoke