BOKA IN EN DEMO
MED EN AV VÅRA EXPERTER

Vi är riktigt bra på att hjälpa tjänsteföretag med omkring 5 till 500 anställda att automatisera sina ekonomiprocesser i vårt system. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så hjälper vi dig.

ai-smoke

KLAGOMÅL
& FEEDBACK

Om du inte är nöjd
På PE Accounting värdesätter vi våra kunders åsikter eftersom vi alltid strävar efter att utveckla våra tjänster. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är något vi tar på största allvar.

Med klagomål i detta sammanhang menas ett konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Gör så här för att anmäla/inkommer med ett klagomål
Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss enligt vår klagomålsprocess: klagomål kan framföras både muntligt eller skriftligt till din uppdragsansvariga konsult eller per post till PE Accounting Sweden AB c/o PE Accounting, Box 90 255, 120 24 Stockholm. Märk kuvertet ”Klagomål”.

Klagomål som inkommer till oss behandlas omsorgsfullt och skyndsamt. Om klagomålet inte kan besvaras inom 15 dagar informeras du inom den tiden om handläggningen av ärendet.

Frågor angående processen skickas till klagomålsansvarig Alexander Wittlock. big-magic-small