<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Partners

Vi strävar mot en helt digital ekonomifunktion.

Med våra öppna API:er finns möjligheter att integrera mot en rad olika system. Dessutom har vi byggt ett antal standardintegrationer mot marknadens främsta system.

Ladda ner API-dokumentation och läs mer här.

Utvecklingssamarbete med SEB

Vi samarbetar med SEB för att utveckla smarta tekniska lösningar som förenklar livet för tjänsteföretag. Bland annat så har vi en integration som uppdateras var 15:e minut, login till PE direkt från SEB och smidiga utlandsbetalningar direkt från PE.

Inte PE Accounting kund? Läs mer om samarbetet här.

PE Accounting kund? Här kan du bli företagskund hos SEB.

 

Capcito

Capcito erbjuder en modern form av företagsfinansiering med fakturor som säkerhet.

I samarbete med Capcito kan vi erbjuda en flexibel finansieringslösning som medför minimalt med administration och möjlighet att på dagen förstärka bolagets likviditet. Det finansiella utrymmet växer med kundens tillväxt då Capcito inte har några fasta limitnivåer. Låneutrymmet styrs i stället av faktureringsvolymen vid var tid.

Coredination

Kopplingen mellan Coredination och PE Accounting möjliggör att göra jobbet klart i fält. Med Coredinations tjänst för mobil arbetsorder och tidrapportering kan allt underlag som sedan blir färdiga fakturor i PE enkelt registreras.

Det blir ett fullständigt systemstöd hela vägen från beställning till betald faktura, bokförd och klar.

Autotask IT Management

Genom en integration med Autotask, ett av de ledande systemen för ärendehantering, får IT-företag möjligheten till en smidig support-/ärendehantering direkt integrerad i PE för fakturering.

Harvest

Harvest är ett tidrapporteringssystem som används av framförallt konsultföretag.

Genom en integration mot PE genererar rapporterad tid i Harvest både löneunderlag och fakturaunderlag i PE.

Scancloud

Genom en integration mot Scancloud erbjuder vi både scanning och tolkning av leverantörsfakturor, såväl som integration mot tryckeri och e-fakturaväxel vilket gör att våra kunder kan skicka riktiga e-fakturor.

Chargify

Chargify används framförallt av IT-företag för att ta löpande betalt via kort för t ex licenser. Underlagen från Chargify är integrerade i PE och både intäkter och inbetalningar bokförs automatiskt.

Upsales

Genom vår integration mot säljstödet Upsales möjliggör vi idag att kunder, försäljningsorder och avtal i Upsales blir kunder och färdiga fakturor i PE, både i Sverige och internationellt.

ExOpen

ExOpen har ett av marknadens starkaste och mest flexibla rapportverktyg i Excel.

ExOpen Report kopplas direkt mot den realtidsuppdaterade datan i PE och kan därmed ge dig åtkomst till dina uppdaterade rapporter med ett par musklick.

Lega Online

Genom en integration mot Multinets Lega Online som är ett affärs-/kursplaneringssystem för utbildningsföretag möjliggör vi att kurser, utbildningar och övriga utbildningskostnader genererar fakturor direkt i PE.

FileMaker

Genom en modul byggd av Smarta System finns möjlighet att skapa fakturaunderlag i PE direkt från FileMaker.

Billecta

Integrationen mellan PE Accounting och Billecta automatiserar inkasso- och kravhantering. Kopplingen ger full kontroll över flödet från förfallen faktura till fakturerad ränta och utställt inkassokrav.

Lagerkoll

Genom Lagerkoll får du en bred, enkel och prisvärd lager- och logistiklösning med integration till PE där kundorder genererar faktura och kostnadsunderlag. I Lagerkoll kan du göra inköp, inleverans och inventering till kundorder, plockning och artikelvarningar. Molnbaserat, enkelt och tillgängligt.

Läs mer här

Dear Lucy

Dear Lucy erbjuder företag färdigställda och intuitiva Dashboards över kritisk affärsdata, i kombination med målsättningar och prognoser. Dear Lucy hjälper sina kunder att snabbt reagera och ta bättre beslut genom att följa och analysera sin affärsdata i realtid. Genom integrationer med PE Accounting är det möjligt att visualisera data från PE Accounting i en överskådlig Dear Lucy dashboard.

SEB

Vi har idag en integration som automatiskt stämmer av och bokför alla transaktioner på alla bankkonton i alla storbanker.

Vi arbetar väldigt nära SEB och har stöd för att automatiskt bokföra utländska konton i SEB genom Global Balance Reporting. Valutakursdifferenser hanteras dessutom automatiskt.

BGC

Genom en fullständig integration mot Bankgirocentralen kan vi hantera alla betalningsflöden och hjälpa våra kunder att förenkla sin administration genom att betalningar t ex inte behöver importeras eller läggas in i Internetbanken.

Integrationen genererar dessutom fullständiga digitala underlag direkt till bokföringen.