<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=252273&amp;fmt=gif">

CSR

1% av omsättningen & 1% av tiden

Vi har valt att avsätta 1% av omsättningen och 1% av varje medarbetares arbetstid till ett antal CSR-initiativ. Alla medarbetare får komma in med förslag på aktiviteter som PE Accounting kan stötta inom områdena:

  • Utbildning
  • Integration
  • Miljö
  • Entreprenörskap

Därefter fattas gemensamt beslut om årets initiativ och aktiviteter.

Minimal påverkan på miljön

I en tid då alla verifikat framställs digitalt ser vi inga vinster i att skriva ut något. Tvärtom skapar detta en hel del merarbete, som dessutom medför onödiga miljöbelastningar. På PE Accounting både hjälper och utmanar vi våra kunder i att förenkla arbetssätt och processer för att kunna erbjuda en effektiv och helt digital redovisningstjänst - för er, vår och miljöns skull.

Entreprenörskap och målförverkligande

PE Accounting grundades av entreprenörer – för entreprenörer. Även om våra erbjudanden idag riktar sig till såväl små som stora företag, så kommer vi alltid att komma ihåg var resan en gång började för oss och för de flesta andra företag. Därför stöttar PE Accounting initiativ som främjar entreprenörskap och arbete såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Läs mer nedan om våra samarbeten med organisationerna My Dream Now, SSE Business Lab och Hand in Hand Sweden nedan.

Våra initiativ idag

My Dream Now

My Dream Now arbetar för att föra samman arbetsgivare och grundskoleelever i syfte att öka studiemotivationen genom att informera om framtida arbetsmöjligheter. Vi på PE Accounting engagerar oss genom att bjuda in och berätta om arbetsmöjligheterna hos företag som vårt, för ungdomar från områden med hög arbetslöshet.

SSE Business Lab

Genom SSE Business Lab får unga entreprenörer rådgivning, coaching och kontorsplatser som stöd under deras resa mot att förverkliga sina drömmar om att starta egna företag. PE Accounting bidrar med coaching och rådgivning.

Team Rynkeby / Barncancerfonden

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till förmån för barn med allvarlig sjukdom. Det har framgångsrikt drivits sedan 2002 med mer än 255 miljoner kronor insamlade. I Sverige går pengarna till Barncancerfonden och vi på PE Accounting stöder projektet som sponsorer.