<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

CSR

1% av omsättningen & 1% av tiden

Vi har valt att avsätta 1% av omsättningen och 1% av varje medarbetares arbetstid till ett antal CSR-initiativ*. Alla medarbetare får komma in med förslag på aktiviteter som PE Accounting kan stötta inom områdena:

  • Utbildning
  • Integration
  • Miljö
  • Entreprenörskap

Därefter fattas gemensamt beslut om årets initiativ och aktiviteter.

*Siffrorna avser per år.

Minimal påverkan på miljön

I en tid då alla verifikat framställs digitalt ser vi inga vinster i att skriva ut något. Tvärtom skapar detta en hel del merarbete, som dessutom medför onödiga miljöbelastningar. På PE Accounting både hjälper och utmanar vi våra kunder i att förenkla arbetssätt och processer för att kunna erbjuda en effektiv och helt digital redovisningstjänst - för er, vår och miljöns skull.

Entreprenörskap och målförverkligande

PE Accounting grundades av entreprenörer – för entreprenörer. Även om våra erbjudanden idag riktar sig till såväl små som stora företag, så kommer vi alltid att komma ihåg var resan en gång började för oss och för de flesta andra företag. Därför stöttar PE Accounting initiativ som främjar entreprenörskap och arbete såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Läs mer nedan om våra samarbeten med organisationerna My Dream Now, SSE Business Lab och Hand in Hand Sweden nedan.

My dream now

My Dream Nows företagsidé innebär att frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar högstadie- och gymnasieelever att hitta vägar till jobb och drömmar. Vi på PE Accounting är partners till My Dream Now och bjuder dels in skolklasser till oss på studiebesök och dels har vi medarbetare som engagerar sig som klasscoacher och träffar klasserna ute i skolan för att inspirera och coacha eleverna.

Team Rynkeby / Barncancerfonden

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till förmån för barn med allvarlig sjukdom. Det har framgångsrikt drivits sedan 2002 med mer än 255 miljoner kronor insamlade. I Sverige går pengarna till Barncancerfonden och vi på PE Accounting stöder projektet som sponsorer.

Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Detta görs bland annat genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher. PE Accounting stödjer Maskrosbarn som sponsorer samt medverkar vid events och liknande.

War Child

Barn drabbas allra hårdast av krig. War Childs internationella arbete går ut på att ge krigsdrabbade barn en chans till en bättre framtid. Man stöttar barnen att bearbeta sina krigserfarenheter, återuppbygga relationer till familj och vänner samt att få tillbaka sin självkänsla. Det förändrar framtiden, för både barnen och världen.

Project Playground

Project Playground är en trygg mötesplats med fördjupning i olika kulturella uttryck och fysisk aktivitet. En fritidsarena som är starkt kopplad till barn och ungdomars sociala etablering och integration i samhället och i vuxenvärlden med fokus på att motivera individen att våga drömma och sätta mål för att få en förflyttning framåt och skapa självkännedom.  PE Accounting stödjer Project Playground som sponsorer.

Founders Alliance

Founders Alliance är ett forum för Sveriges ledande entreprenörer, de möjliggör möten och utbyten entreprenörer emellan. Sedan starten 2001 har Founders Alliance byggt upp, stärkt och utvecklat medlemskretsen till att nu innefatta stora delar av Sveriges absolut tyngsta och mest erfarna företagsgrundare. Deras målsättning är att fler ska bygga långsiktigt framgångsrika företag.

Läs mer om Founders Alliance på deras Hemsida.