<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Quicksearch - automatiserad bokföring, transparens och minskat personberoende

Läs om hur PE kunde hjälpa Quicksearch att effektivisera sin bokföring.

Genom att ladda ner caset lär du dig:

  • Hur Quicksearch effektiviserade sin ekonomiprocess med PE Accounting
  • Varför PEs helhetstjänst har gynnat Quicksearch som bolag
  • Hur Quicksearch  idag har fått en mer transparent ekonomiprocess där alla anställda kan följa intäktsflödet, planera med korrekt beslutsunderlag och se sin egen roll i helheten.

Sedan vi började med PE Accounting upplever jag att mitt arbete har blivit roligare och jag gör mindre av de bitar jag tyckte lite sämre om. Det har blivit enklare att ha koll, data är up-to-date i realtid och alla på företaget kommer åt det.

Liselott Malm Andreasson

Controller, Quicksearch

Quicksearch-ikon.png