<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=76426&amp;fmt=gif">

PE Accounting AB:s integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg när du surfar runt på vår webbplats.  Därför har vi upprättat denna sida, där vi bland annat beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. PE Accounting AB (nedan kallat PE Accounting) strävar efter att erbjuda internettjänster/en webbapplikation som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Här kan du därför läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

PE Accounting använder en webbapplikation/webbplats som ska ge användaren en så bra och säker online-upplevelse som möjligt. All hantering av personuppgifter sker därför i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).

Som användare eller besökare av vår webbapplikation/webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

PE Accounting kan komma att samla in personuppgifter såsom e-postadress, namn, postadress och telefonnummer, likväl som anonym information som inte utgörs av personuppgifter såsom postnummer, ålder, kön och intressen.

Information om din hård- och mjukvara kan komma att samlas in automatiskt av oss. Detta kan inkludera information såsom IP-adress, typ av webbläsare, domän, accesstid och extern URL.


Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom PE Accountings öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden, kan komma att läsas och samlas in av andra.

 

Hantering av personuppgifter

PE Accounting samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan dels för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster. Dels för att tillgodose dina önskemål. Och dels för att kunna samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats/webbapplikation.

 

Vi använder också informationen för att informera dig om produkter och tjänster som finns tillgängliga från oss och våra partners. För detta ändamål kan din information komma att lämnas ut till dessa partners.

 

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som registrerats om dig. Om du gör det och upptäcker att informationen är felaktig eller irrelevant, vänligen kontakta oss så att vi kan rätta till eventuella felaktigheter. Du har också rätt att kontakta oss angående vår hantering av personuppgifter.

 

Om cookies

PE Accountings webbapplikation/webbplats använder “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

 

Vi använder cookies för att stödja din upplevelse av vår webbplats/webbapplikation. De gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.

 

Vi använder också cookies för att samla in statistik om användandet av webbplatsen/webbapplikationen. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kan inte kopplas samman med en person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om dig kan inte spåras av oss via cookies.

 

Vi lämnar inte ut information som samlats in på detta sätt till tredje part.

 

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies.

 

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.

 

Informationssäkerhet

PE Accounting ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

 

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

 

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande PE Accountings integritetspolicy eller vår informationshantering, vänligen kontakta oss här.

Inte digitaliserat redovisningen ännu?

Ladda ner vår guide där vi ger dig 10 anledningar att digitalisera redovsiningen!
Ladda ner guiden

Något du undrar?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig