<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Visste du att trängselskatten blir förmånsbeskattad 2018?

4 min lästid

2018 blir trängselskatten förmånsbeskattad...

Fram till årsslutet ingår arbetsgivarens utgifter för trängselskatt i det beräknade bilförmånsvärdet. Men den 1 januari 2018 träder lagändringar i kraft som innebär att trängselskatten blir en skattepliktig förmån vid sidan av bilförmånen.


Förändringen innebär att arbetsgivaren för varje månad ska beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd, men själva förmånen är inte skattepliktig förrän två kalendermånader efter den månad då en passage skett.

Förmånsvärdet beräknas dels med hjälp av besluten gällande trängselskatten och infrastruktur-avgifterna som Transportstyrelsen meddelar varje kalendermånad, och dels med hjälp av den anställdes körjournal.

Här bör man dock komma ihåg att förmånen inte gäller om den anställde betalar en summa till arbetsgivaren som motsvarar hela förmånsvärdet.

 

Därför förskjuts redovisningen

Men den nya förmånsbeskattningen ska alltså arbetsgivaren redovisa förmånsvärdet månatligen, dels i arbetsgivardeklarationen och dels i kontrolluppgiften för den anställde när året är slut.

Men redovisningen görs med två kalendermånaders förskjutning. Varför? För att ge arbetsgivaren en ordentlig möjlighet att faktiskt redovisa förmånsvärdet.

Beslutet om påförda trängselskatter respektive infrastrukturavgifter för ett fordon kommer först runt dag 20 i den efterföljande månaden. Sedan behövs lite extra tid för att man ska hinna beräkna förmånsvärdet och få med det i löneunderlaget för nästkommande månad.

bloggpost 7 - congestion sign.jpg

Vad innebär detta mer konkret?

Lagändringen kan komma att innebära rejält ökade kostnader för den som kör mycket i Stockholm och Göteborg, då skatten blir högre i och med marginalskatteeffekten.

Det blir också viktigare att tydligt skilja på trängselskatt för privatkörning respektive tjänstekörning – hur mycket hör till vilken typ av körning? Det måste man som förare nu hålla ordning på vid betalstationerna.

Skatteverkets inlägg: 

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas separat.

Nya regler kring trängselskatt vid privat körning av förmånsbil.

Det finns mer att hålla koll på inför 2018

Och det gör vi åt dig i vår guide! I den ger vi dig som bolagsägare eller ekonomiansvarig våra 10 absolut värdefullaste tips inför det nya året. Titta närmare och var först med det senaste.
Ladda ner vår guide: 10 tips inför årsskiftet 2017-2018

Är 2018 året då du hittar drömtjänsten för din ekonomi?

Det vill säga en automatiserad och digitaliserad allt-i-ett-tjänst för dina ekonomiprocesser? Som är helt molnbaserad och ger dig realtidsuppdaterade beslutsunderlag? Där du slipper traditionellt pappersarbete och kan jobba i en smart app?

Det du letar efter är en tjänst som inte gör skillnad på om ditt företag består av 5 eller 500 anställda. Som dessutom erbjuder två dedikerade ekonomer som jobbar proaktivt med just din ekonomi. Och där du garanterat får supporthjälp inom 24 timmar.

Så varför inte börja året med en effektiviserande helhetslösning för din ekonomi som låter dig andas ut de första jobbdagarna?


Friskrivningsklausul: Innehållet i denna miniguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.
19 december, 2017