<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Se till att ta ut rätt lön innan årsskiftet

4 min lästid
Du kan tillgodoräkna dig ett högre gränsbelopp!

Om du är en aktiv delägare i ett fåmansföretag, där du dessutom äger mer än 4%, så se till att du tar ut tillräckligt med lön innan årsskiftet. Då kan du tillgodoräkna dig ett högre gränsbelopp för utdelning eller kapitalvinst. Vad som är tillräckligt beror på de totala lönerna i koncernen.


Mer exakt menar vi att det kan vara läge att säkerställa att du själv eller närstående tar ut tillräckligt med lön från företaget innan 2018. En krona för lite så blir det 0 kronor i löneutrymme.

lönebaserat-utrymme_2017.jpg

Tar du ut tillräckligt kan du alltså tillgodoräkna dig ett högre gränsbelopp (genom det lönebaserade utrymmet: 50% av de totala lönerna) för utdelning eller kapitalvinst som endast beskattas med 20%.

Det går hand i hand med lönebeskattningen för 2017

En lön som överstiger 452 100 kronor beskattas nämligen med cirka 50%, där kommunalskatten står för cirka 30% och den statliga skatten för 20%).

En lön som överstiger 651 700 kronor beskattas istället med cirka 55%. Här ligger kommunalskatten fortfarande på cirka 30%, medan den statliga stiger till 25%.

Det är därför avgörande att du ser över vilken nivå av lön du faktiskt tar ut. Och glöm då inte heller andra saker som kan påverka, såsom din pension, föräldrapenning eller sjukpenning.

Se över vilken nivå av lön du tar ut och tänk på lönebeskattningen för 2017.

Vem ansvarar för allt detta?

Det låter kanske “enkelt” när man läser det så här, men alla som ens kommit i närheten av ekonomiska arbetsuppgifter vet att det är allt annat än just det. Tvärtom är det en hel del att hålla reda på, och det kan vara nog så tidskrävande även för den luttrade ekonomen.

Det här är välbekant för den nyckelperson som har en tendens att vara nästan ensam ansvarig för just löneutbetalningen. Väldigt ofta är detta företagets grundare eller ägare, alternativt en mindre ekonomiavdelning.

Om ägaren sköter ekonomin är det dessutom inte helt ovanligt att denne även ansvarar för försäljning, verksamhetsutveckling och inköp. En enorm arbetsbörda alltså, vilket kan resultera i att företagets utveckling hämmas.

Underlätta arbetet med digital lönehantering

Som tur är behöver företag inte längre förlita sig till 100% på enskilda individer som slits fram och tillbaka mellan olika ekonomiska prioriteringar. Numera kan man istället använda sig av digitala lönefunktioner, som både avlastar och effektiviserar arbetet.

Digitaliserade och automatiserade lönekörningar ger er en betydligt bättre överblick än i dagsläget, med siffror som är realtidsuppdaterade och tillförlitliga. Ni kan minimera misstag relaterade till den mänskliga faktorn, och behöver inte lägga administrativ tid på korrekta löneutbetalningar.

Istället kan ekonomiavdelningen ägna sig åt mer strategiska uppgifter av controller-karaktär, så att ni kan fatta rätt ekonomiska beslut i framtiden.

Vill du ha fler tips & råd inför 2018?

Ladda ner vår guide med 10 saker vi råder dig att tänka på inför årsskiftet.
Ladda ner vår guide: 10 tips inför årsskiftet 2017-2018
Friskrivningsklausul: Innehållet i denna miniguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.
14 december, 2017