<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Rutavdraget fördubblat för dig under 65 år.

3 min lästid

Höjt rutavdrag för dig under 65 år!

Från och med den 1 juli 2019 har man fördubblat rutavdraget från 25 000 till 50 000 och det gäller för alla som är över 18 år. Detta gäller också retroaktivt under hela 2019. RUT står för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, underhåll av vitvaror och IT- utrustning och innebär att du som privatperson kan göra skatteavdrag när du anlitar någon för exempelvis städning.

ROT avdraget är fortfarande på 50 000 och gäller för reparationer, underhåll, ombyggnader, och tillbyggnader du gör som privatperson.

Ladda ner skatteguiden för år 2019/20

Rut- och rotavdraget räknas ihop

Rut- och rotavdrag räknas ihop och du får sammanlagt uppnå max 50 000 kronor per person och år. Det finns dock inget maxbelopp per bostad, och fler personer får göra avdraget för samma bostad. Som mest kan du få 30% avdrag för arbetskostnaden med ROT och 50% avdrag för arbetskostnaden för RUT.

Betala i förskott

Du kan få RUT- och ROTavdrag i förskott men utföraren måste ha gjort jobbet innan utbetalning från skatteverket begärs. Om du betalar innan ett årsskifte behöver arbete vara utfört senast i Januari för att du ska bli berättigad avdrag. Utföraren måste begära utbetalning före 31 januari från skatteverket.

Kom ihåg att du måste uppfylla vissa kriterier som exempelvis, betalat tillräckligt med skatt för att använda dig av rut- och rotavdrag.

 

Läs mer hos skatteverket
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

Vill du har mer skattetips innan vi går in i år 2020? 

Vi har skapat en skatteguide med tips där vi vill göra det lite mer lättförståeligt för dig som är delägare i fåmansbolag eller sköter ekonomin i motsvarande. Det är framförallt avsett att vara ett förenklande stöd. Tag med andra ord hjälp av en yrkesperson för att reda ut vad du behöver utifrån dina egna omständigheter.

New call-to-action

Friskrivningsklausul: Innehållet i denna skatteguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.

6 december, 2019