<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur kan regelverket kring personaloptioner gynna dig skattemässigt?

3 min lästid

Vi går igenom vad som gäller kring regelverket för personaloptioner som gör det lättare för startups att rekrytera talanger.

Regelverket, som började gälla 2018, innebär mer konkret att förmånsbeskattningen av personaloptioner tas bort, och hela vinsten beskattas istället i inkomstslaget kapital.
Med detta regelverk kan växande startups ge ut optioner till sin personal och de betalar ingen skatt förrän aktien som köpts för optionen säljs igen. För att kunna tillämpa detta krävs dock att företaget uppfyller vissa villkor.

Ladda ner skatteguiden för år 2019/20

Fördelar för, och huvudsakliga krav på, arbetstagaren

Fördelen för den anställde är ganska uppenbar, det sker ingen förmånsbeskattning för
optionen, utan den skattas först när aktien säljs.
Men det kommer också en del krav med detta. Den anställde måste arbeta minst 75% i företaget under intjänandeperioden. Den anställde får inte vara delägare med mer än 5% ägarskap i företaget, och får inte heller vara närstående till en delägare.

Optionen som ges gäller mellan tre och tio år, och den anställde måste ha en lön på 13 IBB (vilket för 2018 kan beräknas till 812 500 kronor) under själva intjänandeperioden.

Fördelar för, och huvudsakliga krav på, arbetsgivaren

Fördelen för arbetsgivaren är istället slopade arbetsgivaravgifter via personaloptionerna.
Å andra sidan måste företaget uppfylla en hel del krav för att kunna tillgodogöra sig de nya reglerna. Företaget får ha funnits i max tio år och måste ha färre än 50 anställda.
Nettoomsättningen eller balansomslutningen får vara max 80 miljoner kronor, medan optionens marknadsvärde per anställd får uppgå till max 3 miljoner kronor (och totalt 75 miljoner kronor).
Sist men inte minst är de nya reglerna någorlunda branschspecifika och gäller inte för bank/finans, mark/fastigheter, råvaror, juridisk rådgivning och revision/redovisning.

Vill du har mer skattetips innan vi går in i år 2020? 

Vi har skapat en skatteguide med lite tips där vi vill göra det mer lättförståeligt för dig som är delägare i fåmansbolag eller sköter ekonomin i motsvarande. Det är framförallt avsett att vara ett förenklande stöd. Tag med andra ord hjälp av en yrkesperson för att reda ut vad du behöver utifrån dina egna omständigheter.

New call-to-action

Friskrivningsklausul: Innehållet i denna skatteguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.

6 december, 2019