<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=76426&amp;fmt=gif">

Realtidsinformation rätar ut frågetecken hos Ants IT

Lästid: 3 min
av Olle Rydqvist 2015.09.10


Ants IT skapar, driftar och underhåller stabila IT-miljöer åt över 200 företag i Stockholm och Uppsala. De är en erfaren helhetsleverantör inom IT-support, Hosting & Drift, IT som tjänst & Moln samt Telefoni & Print.

 

Ants IT har flera team:

– RnD-teamet har tagit fram en marknadsledande produktplattform.

– Customer Success-teamet specialanpassar IT-lösningar att passa varje unika kund.

– Remote Support-teamet jobbar proaktivt för att förebygga problem och finns alltid tillgängliga med kvalificerad supporthjälp för sina kunder vid behov.

Ants IT:s kundnöjdhetsindex numer ligger över 98%, enligt kunderna mycket tack vare att de är trevliga att ha att göra med.

 

Bakgrund till problem

”Vi upplevde att vår ekonomiska hantering tog stora resurser i anspråk och att vi ofta brottades med oförklarade frågetecken rörande vår ekonomi. Med över 500 kundfakturor varje månad, en komplex ekonomistruktur och högt ställda krav på kontroll och uppföljning var det självklart att utvärdera en helt digital ekonomibyrå”, säger Josef Nord, Partner på Ants IT.

 

Lösning

I februari 2013 valde Ants IT att gå över till PE som ekonomileverantör. PE administrerar hela redovisningen och tillhandahåller samtidigt det affärssystem Ants IT nu använder.

 

Utfall

”Duktiga personer dras till de senaste tekniska lösningarna och redan tidigt märkte vi att PE Accountings konkurrensfördel inte bara ligger i systemen. Jenny satte upp en lösning för oss som har passat oss perfekt och Malin ser till att dagliga ärenden och utmaningar som dyker upp hanteras klokt och smidigt. Men det som gör att vi uppfattar att PE spelar i en helt annan division mot tidigare lösningar vi haft är att allt sköts digitalt i realtid. Till och med via en smartphone på semester med taskig uppkoppling kan vi numer ha full koll på hela vår ekonomi”, säger Nord.

”Det har varit fantastiskt roligt att växa tillsammans med Ants. Jag är inte den som kan allra mest om IT, men det är tydligt att de är riktigt duktiga på det de gör. De är verkligen drömmarnas drömkund”, säger Olle Rydqvist, VD på PE Accounting.

 

Håller du med?