<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

PipeChain driver digitalisering av supply chain – vill göra Sveriges bolag snabbrörligare vid kriser

8 min lästid

De stora och snabba förändringarna i världen på grund av Covid-19 har gjort det enklare för PipChain som digitaliserar distributionskedjor/supply chain att få prata med beslutsfattare högt upp i bolagens ledning. Med det ökade intresset hoppas de fler vågar ta beslut som gör Sveriges företag både snabbrörligare och konkurrenskraftigare. Vi intervjuar Hans Berggren, CEO på PipeChainGroup AB.

Artikeln är en del av vår artikelserie om våra kunders utveckling under coronakrisen. Vill du berätta er historia? Kontakta gärna oss.

pipechain_800

Hur påverkas ni av Coronakrisen?

”Vårt fokus är att hjälpa företag få kontroll över sin supply chain helt digitalt och i så stor utsträckning som möjligt automatiskt, för att de ska kunna fokusera på mer värdeskapande arbete. En del stora globala kunder har drivit igenom besparingspaket som påverkat just deras projekt negativt men överlag har intresset snarare ökat än tvärtom. Vi hade dessutom ett fantastiskt slut 2019 och start 2020 då vi fick många nya kunder och projekt. De hade valt oss av strategiska skäl och ville fortsätta att implementera även under krisen. Det har gjort att det gått bra även om det hade gått ännu bättre utan krisen.

Det som jag tycker är väldigt intressant och vill lyfta fram är att våra frågor kring supply management nu i större utsträckning kommer mycket högre upp på agendan hos många bolag och det har blivit enklare att få prata med högre chefer. Det vi är bäst på ligger helt enkelt rätt i tiden när de flesta inser att de måste vara mer snabbrörliga,” förklarar Hans.

Vilka konsekvenser får digitalisering och automatisering av supply chain?

Hans berättar: ”Vi som vet vad som är möjligt måste gå i bräschen för att fler bolag ska förändra sina arbetssätt nu när de som ska ta besluten är öppna för att lyssna på vad vi har att säga. Det får trots allt direkt samhällspåverkande konsekvenser när näringslivet inte har kontroll över sina supply chains. Utan kontrollen blir vi som helhet mer trögrörliga och det har vi inte råd med i en global och digital värld.

Det är t.ex inte helt ovanligt att bolag har fullständig kontroll över en viss del av supply chain och har digitaliserat den specifikt. De belastas däremot fortfarande av stora mängder administration och risker på annat håll.

För att fler ska kunna dra nytta den av den kraft som finns i supply chain krävs större och bredare insatser, det är då de stora positiva konsekvenserna infinner sig.

Här vill jag lyfta några viktiga positiva effekter av mer omfattande digitaliseringsprojekt i supply chain:

• Snabbrörligare bolag som är redo för förändringar.
• Mindre manuell administration och mer datadrivna beslut.
• Minskat personberoende och mer värdeskapande arbete.
• Fullständig kontroll över avvikelser och rätt fokus.
• Sist men inte minst frigörs kapital som kan användas till att bli ännu bättre och utveckla både bolag, människor och relationer framåt.”

Vad gör ni för att påverka utvecklingen?

”För att nå ut till fler och stödja våra kunder i deras utveckling under krisen har vi bjudit in till webinar, haft digitala rundabordssamtal med kloka människor på koncernledningsnivå, skrivit artiklar och uppmanat våra kunder att använda tiden till att lyfta blicken och tänka mer strategiskt. Det är trots allt en konkurrensfördel att ha kontroll över sin supply chain och går att göra mycket för att utnyttja det nu.

Exempelvis så går det ofta att arbeta mer med avvikelsebaserat beslutsfattande när systemen flaggar för det som behöver göras, det som missats och vad som går bra och dåligt. Ett bolag som har de möjligheterna kan under en kris lättare hantera sina resurser och ta rätt beslut. Istället för att drunkna i mer ostrukturerad data från olika håll och få svårt att prioritera.

Vi är lite annorlunda. Vi erbjuder inte bara en systemprodukt med en grön o en röd lampa utan är istället affärskreativa. Det kostar ingenting att träffa oss och diskutera sin supply chain. Det gäller både stora och små bolag.

Alla måste börja någonstans och ett litet bolag med rätt supply chain management i ett tidigt stadie har goda förutsättningar att lyckas, men behöver ibland andra typer av stöd och där hjälper vi dem med hela processen,” fortsätter Hans.

Hur använder ni digital- och automatiserad redovisning med PE Accounting?

”Vi använder PE Accountings kombination av ekonomisystem och redovisningsbyrå på samma sätt som våra kunder ska använda oss. Vi vill inte lägga tid på de frågor som inte är direkt värdeskapande för oss och resten ska bara fungera. I PE Accounting kan vi enkelt följa allt som sker och se när något behöver åtgärdas. Vi får dessutom stöd med den löpande förvaltningen vilket är en stor fördel ur ett resursperspektiv. Vi jobbar ju med execution i supply chain precis som PE gör det inom finans och redovisning.
 

Kombinationen redovisningskonsulter och ekonomisystem fungerar väldigt bra. Ett exempel har varit att PE Accounting nu under krisen kontinuerligt uppdaterat oss kring vad som sker och alltid har vidtagit åtgärder i både systemet och tjänsten. Vi vet helt enkelt att det fungerar. På motsvarande sätt jobbar vi själva när vi måste uppdatera våra processer. Vi utvecklar och anpassar i systemet. Vi kan i bästa fall behålla den processen löpande. Jag tycker det är väldigt likt hur vi arbetar med supply chain management,” berättar Hans.

Underlättar PE Accounting ert arbete med att förändra supply chain management?

”Vi är väldigt nöjda med PE och har sedan vi blev kunder kunnat effektiviserat vårt arbete. Jag har total kontroll över de två operativa bolag som berörs av PE i vardagen. Det är enkelt och vi gör själva minimalt med arbete kring redovisning och finans. Det vi behöver göra finns där och flyter på löpande.
Jag tittar i princip på rapporterna, ser om något saknas och kan lätt förstå om något behöver göras. Det här gör det möjligt att ha fullt fokus på det vi är bäst på och förändra supply chain management till det bättre”, avslutar Hans.

Hur hanterar andra företag krisen?

Vi skriver löpande artiklar om hur våra kunder hanterar de utmaningar som började med coronakrisen. På så vis hoppas vi kunna bidra med inspiration till andra som befinner sig i en liknande situation och samtidigt visa hur redovisning med PE Accounting på olika sätt kan vara ett stöd när det sker stora förändringar i vår omvärld. Om du är kund och vill berätta er historia, hör gärna av dig till oss.

 

10 juli, 2020