<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Ska du ge en julklapp med eller utan skatt?

4 min lästid

Vad gäller för julbord och julgåvor till anställda och kunder?

Nu börjar det bli dags för julfirande och ni har antagligen på ett eller annat sätt funderat över vad ni skall ge era anställda och om något ska skickas till era kunder. För att det ska bli rätt är det bra att se över vilka regler som gäller för att det ska bli rätt. Här sammanfattar vi lite av det du måste tänka på.

Ladda ner skatteguiden för år 2019/20

Vad gäller för julgåvor till anställda?

Julgåvor om 450 kr inkl moms är avdragsgilla för bolag och skattefria för de anställda så länge de ges till samtliga eller en större grupp anställda. Observera att detta är gränsbelopp, dvs överstiger marknadsvärdet detta belopp är hela gåvan skattepliktig. Bra att tänka på är att även styrelseledamöter räknas med i samma regel och inte hanteras separat. Det är idag vanligt att företag skänker pengar till en välgörenhetsorganisation istället för julgåvor. Det går bra så länge den enskilde
anställde inte har möjlighet att själv bestämma över vilken organisation som ska få just dennes bidrag. Då har den anställde förfogat över summan och ska förmånsbeskattas.

Om arbetsgivaren har förhandlat till sig ett förmånligt pris på gåvan är det inte det som gäller, utan det är marknadsvärdet som är avgörande. Det vill säga vad den anställde själv skulle betalat för gåvan. Porto, frakt och dylika kostnader räknas inte in i värdet på gåvan. Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar.

Vad gäller för Julbord med anställda?

Representationsmåltider är inte avdragsgilla. Det gäller även interna julbord för personalen. Däremot kan moms lyftas för utlägg upp till max 300 kr exklusive moms per person och måltid.

Fler viktiga punkter som berör julbord:

  • Kringkostnader såsom underhållning och lokalhyra är avdragsgilla med högst 180 kr per person.
  • Kostnader för resor från arbetsplatsen till lokalen är helt avdragsgilla.
  • Högst två personalfester per år är avdragsgilla.
  • Väldigt påkostade personalfester kan bedömas vara mer personlig gästfrihet än personalvård och inte vara avdragsgilla. Det är däremot otydligt var denna gräns går.
  • Om festen sker på annan ort är resa och logi skattefritt för den anställde om det räknas som personalvård och en övernattning.

Vad gäller för julgåvor till kunder?

Representationsgåvor som ges vid helger eller personliga högtidsdagar anses av skatteverket inte vara avdragsgilla. Det ses som personlig generositet.

Vill du har mer skattetips innan vi går in i år 2020? 

Vi har skapat en skatteguide med tips där vi vill göra det lite mer lättförståeligt för dig som är delägare i fåmansbolag eller sköter ekonomin i motsvarande. Det är framförallt avsett att vara ett förenklande stöd. Tag med andra ord hjälp av en yrkesperson för att reda ut vad du behöver utifrån dina egna omständigheter.

New call-to-action

Friskrivningsklausul: Innehållet i denna miniguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.

6 december, 2019