<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vet du varför och hur mycket du bör ta ut i lön innan årskiftet?

4 min lästid

Om du är en aktiv delägare i ett fåmansföretag, där du dessutom äger mer än 4%, se då till att du tar ut tillräckligt med lön innan årsskiftet. Då kan du tillgodoräkna dig ett högre gränsbelopp för utdelning eller kapitalvinst. Vad som är tillräckligt beror på de totala lönerna i koncernen.

Ladda ner skatteguiden för år 2019/20Mer exakt menar vi att det kan vara läge att säkerställa att du själv eller närstående tar ut tillräckligt med lön från företaget innan 2019. En krona för lite kan göra stor skillnad.

Skärmavbild 2019-12-05 kl. 15.02.26
Tar du ut tillräckligt kan du alltså tillgodoräkna dig ett högre gränsbelopp (genom det lönebaserade utrymmet: 50% av de totala lönerna) för utdelning eller kapitalvinst som endast beskattas med 20%.

Det går hand i hand med lönebeskattningen för 2019

Den del av lönen som överstiger 504 400 kronor beskattas nämligen med cirka 50%, där kommunalskatten står för cirka 30% och den statliga skatten för 20%).

Den del av lönen som överstiger 703 000 kronor beskattas med cirka 55%. Här ligger kommunalskatten fortfarande på cirka 30%, medan den statliga stiger till 25%.

Det är därför avgörande att du ser över vilken nivå av lön du faktiskt tar ut. Och glöm då inte heller andra saker som kan påverka, såsom din pension, föräldrapenning eller sjukpenning.

Vem ansvarar för allt detta?

Det låter kanske “enkelt” när man läser det så här, men alla som ens kommit i närheten av ekonomiska arbetsuppgifter vet att det är allt annat än just det. Tvärtom är det en hel del att hålla reda på, och det kan vara nog så tidskrävande även för den luttrade ekonomen.

Det här är välbekant för den nyckelperson som har en tendens att vara nästan ensam ansvarig för just löneutbetalningen. Väldigt ofta är detta företagets grundare eller ägare, alternativt en mindre ekonomiavdelning.

Om ägaren sköter ekonomin är det dessutom inte helt ovanligt att denne även ansvarar för försäljning, verksamhetsutveckling och inköp. En enorm arbetsbörda alltså, vilket kan resultera i att företagets utveckling hämmas.

Underlätta arbetet med digital lönehantering

Som tur är behöver företag inte längre förlita sig till 100% på enskilda individer som slits fram och tillbaka mellan olika ekonomiska prioriteringar. Numera kan man istället använda sig av digitala lönefunktioner  som både avlastar och effektiviserar arbetet.

Digitaliserade och automatiserade lönekörningar ger er en betydligt bättre överblick än i dagsläget, med siffror som är realtidsuppdaterade och tillförlitliga. Ni kan minimera misstag relaterade till den mänskliga faktorn, och behöver inte lägga administrativ tid på korrekta löneutbetalningar.

Istället kan ekonomiavdelningen ägna sig åt mer strategiska uppgifter av controller-karaktär, så att ni kan fatta rätt ekonomiska beslut i framtiden.

Vill du har mer skattetips innan vi går in i år 2020? 

Vi har skapat en skatteguide med tips där vi vill göra det lite mer lättförståeligt för dig som är delägare i fåmansbolag eller sköter ekonomin i motsvarande. Det är framförallt avsett att vara ett förenklande stöd. Tag med andra ord hjälp av en yrkesperson för att reda ut vad du behöver utifrån dina egna omständigheter.

New call-to-action

Friskrivningsklausul: Innehållet i denna miniguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.

6 december, 2019