<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nya regler för vissa personaloptioner från och med 2018

4 min lästid


implementation_testbild.jpg

Sedan årsskiftet finns en ny form av regelverk för personaloptioner som är tänka att göra det lättare för startups att rekrytera talanger.  Vi går igenom vad som gäller.

Det nya regelverket, som började gälla 1 januari 2018, innebär mer konkret att förmånsbeskattningen av personaloptioner tas bort, och hela vinsten beskattas istället i inkomstslaget kapital.

Med det nya regelverket kan växande startups nu ge ut optioner till sin personal och de betalar ingen skatt förrän aktien som köpts för optionen säljs igen. För att kunna tillämpa detta krävs dock att företaget uppfyller vissa villkor.

Fördelar för, och huvudsakliga krav på, arbetstagaren

Fördelen för den anställde är ju ganska uppenbar: det sker ingen förmånsbeskattning för
optionen, utan den skattas först när aktien säljs.

Men det kommer också en del krav med detta. Den anställde måste arbeta minst 75% i företaget under intjänandeperioden. Den anställde får inte vara delägare med mer än 5% ägarskap i företaget, och får inte heller vara närstående till en delägare.

Optionen som ges gäller mellan tre och tio år, och den anställde måste ha en lön på 13 IBB (vilket för 2017 kan beräknas till 799 500 kronor) under själva intjänandeperioden.

Fördelar för, och huvudsakliga krav på, arbetsgivaren

Fördelen för arbetsgivaren är istället slopade arbetsgivaravgifter via personaloptionerna.

Å andra sidan måste företaget uppfylla en hel del krav för att kunna tillgodogöra sig de nya reglerna. Företaget får ha funnits i max tio år och måste ha färre än 50 anställda.

Nettoomsättningen eller balansomslutningen får vara max 80 miljoner kronor, medan optionens marknadsvärde per anställd får uppgå till max 3 miljoner kronor (och totalt 75 miljoner kronor).

Sist men inte minst är de nya reglerna någorlunda branschspecifika och gäller inte för bank/finans, mark/fastigheter, råvaror, juridisk rådgivning och revision/redovisning.

Fler bra saker att känna till

Ladda ner vår miniguide med de 11 viktigaste nya skattereglerna för 2018 (samt 4 förslag). Perfekt för dig som är bolagsägare eller ekonomiansvarig.

New Call-to-action

Dags att effektivisera din bokföring och redovisning?

Avlasta din ekonomifunktion och ersätt slöa gamla affärssystem i ett svep. Alltmedan du minskar både kostnader och affärsrisker. Hur då? Med ett enda system för samtliga ekonomiprocesser.

Över 400 företag använder vår allt-i-ett-tjänst idag, de flesta verksamma inom konsultation, programmering, SaaS-tjänst, media eller rekrytering. Bara för att nämna några:

Exempel_kunder_PEaccounting.jpgTill ett fast månadspris får du realtidsuppdaterade beslutsunderlag som ger bättre överblick och mer kontroll över den ekonomiska situationen. Allt sköts automatiskt, helt digitalt i molnet, och fungerar lika bra oavsett om företaget har 5 eller 500 anställda.

I priset ingår även våra redovisnings- och systemspecialister som agerar rådgivare och support. Resultatet blir realtidsuppdaterade beslutsunderlag till företagsledningen, total kontroll över företagets ekonomi och möjligheten att verkligen fokusera på tillväxt.


Mer information om våra tjänster hittar du här.


Friskrivningsklausul: Innehållet i denna miniguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.
17 december, 2017