<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring, viktig läsning!

5 min lästid

SJukvårdsförsäkringar förmånsbeskattas

Beslut om att arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbeskattas togs redan 16 maj i riksdagen men börjar gälla 1 juli. Till skillnad mot tidigare kommer anställda som omfattas av sjukvårdsförsäkringen förmånsbeskattas och arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

Om premierna har betalats före 1 juli i år kommer de dock inte att förmånsbeskattas. Den förmånsbeskattade delen blir avdragsgill för företaget, men inte resterande belopp.

Hur mycket skatt blir det?

Skatten beräknas baserat på priset av försäkringen samt den anställdes lön. Enligt de nya reglerna ska endast den del av premien som avser hälso- och sjukvård förmånsbeskattas medan rehabilitering och förebyggande behandling ska vara skattefria. Du måste med andra ord fråga ditt försäkringsbolag om vad som gäller för just era försäkringar.

 

Utdrag från skatteverket

För första halvåret 2018 gäller samma regler som för 2017.

Från och med den 1 juli 2018 gäller följande nya regler:

 • Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån.
 • Om arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för en anställd, är även det en skattepliktig förmån.
 • Det tidigare avdragsförbudet för arbetsgivaren för sådana utgifter har slopats.

 

De nya reglerna gäller för förmåner som tillhandahållits efter den 30 juni 2018.

Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands är skattefri.

Skatteverket om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

Regeringen om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

 

Så påverkar det dig

Arbetsgivare

 • Från och med 1 juli ska arbetsgivaren behandla premien som förmån för den anställde

 • Betalar arbetsgivaravgift på förmånsvärdet

 • Premien är avdragsgill

 • En försäkring som betalas via bruttolöneavdrag räknas också som arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån. 

 

Försäkrad

 • Förmånsbeskattas direkt i samband med löneutbetalning

 • Om den försäkrade själv betalar för försäkringen med redan skattade pengar sker ingen förmånsbeskattning

 

Medförsäkrad

 • De nya skattebestämmelserna innebär inga skillnader för medförsäkrade.


Vad innebär det för dig som är PE Accounting kund?

Du kommer behöva lägga in förmånsvärdet för de anställda som omfattas av sjukvårdsförsäkringen.

Det gör du genom att:

 1. gå in under "inställningar" i toppmenyn och välj "användare"

 2. välj den anställdes anställningsavtal och tryck på ”visa befintligt”

 3. gå in under fliken "lön"

 4. under rubriken ”fler löneartiklar” väljer du förmån och tryck på knappen ”lägg till”

 5. justera beskrivningen till någon form av ”Förmån – sjukvårdsförsäkring”

 6. ange giltighetsperiod och månadsbelopp

 7. tryck på knappen ”spara”

Stäm av med ditt försäkringsbolag hur stor del av respektive anställds försäkring som ska förmånsbeskattas.

Hör av dig till din redovisningskonsult om du har frågor.


Vad innebär det för dig som inte är PE Accounting kund?

Hur du hanterar det i ditt system kan se olika ut baserat på tjänst. Kontakta ert försäkringsbolag för att reda ut hur stor del av premien som berörs och hur det ska hanteras. Vi har sett exempel där omkring 70% av premien berörs men det kan variera beroende på hur försäkringen är uppbyggd. Vi kan därför inte ge några generella belopp att utgå ifrån.

 Vill du veta mer om PE Accounting?

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om PE Accounting och hur vi till exempel integrerat lön som en del av samma system som fakturering, tid- och projekthantering, utlägg och rapporter eller hur vi automatiserar det mesta, till och med semesterskuldregleringen.  

Jag vill veta mer

Vill du veta mer om hur digitaliserad och automatiserad redovisning förbättrar förutsättningarna för tjänsteföretag?

Börja med att läsa vår guide, baserad på våra erfarenheter av att ha hjälpt fler än 600 företag ställa om från traditionell manuell redovisning till digital och automatiserad.

10 anledningar att digitalisera din redovisning

Ladda ner guiden

Läs 5 bra artiklar om lön

 1. Hur fungerar arbetsgivardeklaration på individnivå?
 2. Hur fungerar nya karensavdraget?
 3. Hur fungerar semesterårsskifte?
 4. Hur fungerar semesterersättning på provision?
 5. Digital och automatiserad lönekörning? Vad är skillnaden mot traditionell?

Läs mer om lönehantering , löneprogram och lönesystem. i PE Accounting.

4 juni, 2018