<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Digital redovisning är helt rätt för Skånes mest passionerade managementkonsulter.

6 min lästid

Danjis partners tog steget från storbolagens svårrörliga verksamhet för att tillsammans starta en organisation som siktar på att förändra världen, på riktigt. Idag är de ett starkt växande team som lever enligt devisen ”Danji, changing the way the world works”. Vi träffar Joakim Gyllin från Danji för att prata om just det och ta reda på mer om hur man bedriver managementkonsultation utifrån en stark värdegrund.

Danji-bild_JoakimGyllin2.jpg

 Joakim Gyllin, Strategic Partner, Danji

Passion och starka värderingar genomlyser ert erbjudande, var kommer engagemanget ifrån?

Vårt engagemang kommer från att tidigare ha jobbat i en rad stora organisationer där man säger att man står för en sak och sedan agerar på ett annat sätt. Någonstans längs vägen kom vi till insikt. Det finns sätt för oss att bidra till samhället samtidigt som vi gör det vi är bäst på. Vi valde att ta konsekvenserna av våra värderingar och startade Danji. Vi ville jobba värderingsstyrt på riktigt och startade därför Danji som en plattform för att kunna göra precis det och i rätt takt. En plats där vi kan tänka långsiktigt, långt längre än de femårsperspektiv som annars är vanliga.

De flesta bolag fokuserar på vad dom gör och hur. Vi valde att  börja med att svara på varför? Varför skulle vi alls finnas? De flesta managementkonsultbolag startar med en metod men vi anser att det finns en bättre utgångspunkt för att skapa långsiktighet. Det är först när vi är klara över vårt Varför som det blir intressant. Dessutom medför vårt fokus på Varför att vi kan anpassa oss snabbare till marknaden. Det är inte en metod som styr vår affär, det är en process. En process som definieras av våra värderingar. Det medför att själva metoden blir en konsekvens istället för en utgångspunkt. För oss på Danji handlar det om att skapa förutsättningar för att leva i förändring. Hur svårt det än kan vara. Tack vare vår utgångspunkt i Varför och våra värderingar är vi idag en rad partners och ett gemensamt erbjudande till marknaden. 

Hur har responsen varit från marknaden?

 Vi möter stor nyfikenhet från marknaden samtidigt som vi inser att vi leder som exempel. Det vill säga: Vi gör saker internt på ett sätt som vi tror på men som vi är ödmjuka inför att de flesta företag idag har en utmaning i att anamma. Vårt fokus idag ligger på att jobba med Kundupplevelse ur ett kvalitativt perspektiv. Det är med detta erbjudande vi bearbetar marknaden. Återigen är erbjudande sprunget ur våra värderingar och vårt Varför. Vår ambition är att hjälpa företag att bli mer kundfokuserade vilket i sin tur leder till att de blir mer fokuserade på de medarbetare som möter kunder. Detta leder till att företag fokuserar mer på sina medarbetare vilka i sin tur finner större mening med sitt arbete och därför blir mer engagerade. Skapa din framgång genom andra är vår första värdering. Genom att göra kunden lycklig blir du gladare på jobbet. Men även om det låter lätt är det inte enkelt.  

Går det att visa på bättre resultat utifrån er värdegrund?

Vår framgång är helt beroende av att vi skapar tillit. Det går inte att vara verksamma som konsulter utan att ett stort mått av förtroende från kunden initialt. När vi träffar en potentiell kund är det våra värderingar, vad vi står för, som blir helt avgörande. Våra värderingar och vårt sätt att definiera framgång locka kunder till att vilja träffa oss. Hur många konsultbolag definierar sin framgång genom det värde de skapar för samhället? Våra värderingar gör oss dessutom mycket mer stabila som bolag och dynamik är något vi söker i nya partners och medarbetare. Med dynamik avser vi viljan att driva sitt perspektiv som ett sätt att skapa en bättre helhet. Det förutsätter att man är transparent i allt man företar sig. Vi tror helt enkelt på processen. Även om det blir knöligt ibland. För transparens är långtifrån enkelt.

Hur kommer det sig att ni valde digital redovisningsbyrå med eget realtidsuppdaterat affärssystem?

Vi kan se en tydlig koppling mellan kunskap om bolagets ekonomi, i våra termer transparens, och engagemang. Man blir mer engagerad när man ser resultaten direkt genom systemet . Istället för som med tidigare digitala system stoppa in redovisningen i ett svart hål och senare få en rapport om man har tur där transparensen är låg och tidsförskjutningen stor. Vår rekommendation till alla bolag som jobbar inom tjänstesektorn är att ta en diskussion med PE Accounting. De kommer att tillföra ett värde till er styrning som ni tidigare inte varit i närheten av.

 

 

Ladda ner guiden "10 anledningar att digitalisera din redovisning"

8 september, 2015