<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Dags att anmäla verklig huvudman

5 min lästid

Senast den 1 februari 2018 ska en stor andel företag och föreningar ha anmält verklig huvudman till Bolagsverket. Så här fungerar det.
verklig_huvudman_bloggpost.jpg

Redan 2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv, enligt vilket alla EU-länder måste hålla sig med ett register över landets verkliga huvudmän.

Varför? Så att bland annat banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Målet är att den här informationen ska kunna hjälpa till i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är en verklig huvudman?

Den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening kallas för en verklig huvudman. Denna titel kan också innehas av den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Vilka måste anmäla en verklig huvudman?

Ganska många faktiskt. Totalt berörs närmare 800 000 företag och föreningar.

De företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti 2017 när lagen började gälla måste göra en anmälan senast den 1 februari. De som registreras från och med den 1 augusti 2017 och framåt måste anmäla inom 4 veckor (!).

Nedan följer en lista på några av de som måste anmäla en verklig förman:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsföreningar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Filialer (det utländska företag som driver filialen)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Offentliga korporationer och anstalter
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster som förvaltas från Sverige
 • Understödsföreningar
 • Vattenförbund
 • Ömsesidiga försäkringsbolag


Observera att också företag som är försatta i konkurs, men där konkursen inte är avslutad ännu, måste anmäla en verklig huvudman.

Vilka kan strunta i att anmäla?

Det är en betydligt kortare lista, men det finns några som inte behöver bekymra sig om att anmäla en verklig huvudman. Dessa är:

 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag)
 • Dödsbon och konkursbon
 • Enkla bolag
 • Enskilda näringsidkare
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande

Hur går du tillväga?

Börja med att ta reda på vem som är verklig huvudman för företaget eller föreningen. Finns det ingen sådan måste detta också anmälas. Resterande uppgifter som anmälan måste innehålla hittar du hos Bolagsverket.


Sedan är det bara att göra din anmälan online på Bolagsverket, eftersom det är obligatoriskt att använda deras e-tjänst för detta ärende. Det är med andra ord inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper (om du inte har sökt om, och beviljats, dispens).

Förresten, att lämna dessa uppgifter på webben är gratis fram till den 1 februari, sedan kostar det 250 kronor.

Fler bra saker att känna till

Ladda ner vår miniguide med de 11 viktigaste nya skattereglerna för 2018 (samt 4 förslag). Perfekt för dig som är bolagsägare eller ekonomiansvarig.

New Call-to-action

Dags att effektivisera din bokföring och redovisning?

Avlasta din ekonomifunktion och ersätt slöa gamla affärssystem i ett svep. Alltmedan du minskar både kostnader och affärsrisker. Hur då? Med ett enda system för samtliga ekonomiprocesser.

Över 400 företag använder vår allt-i-ett-tjänst idag, de flesta verksamma inom konsultation, programmering, SaaS-tjänst, media eller rekrytering. Bara för att nämna några:

Exempel_kunder_PEaccounting.jpgTill ett fast månadspris får du realtidsuppdaterade beslutsunderlag som ger bättre överblick och mer kontroll över den ekonomiska situationen. Allt sköts automatiskt, helt digitalt i molnet, och fungerar lika bra oavsett om företaget har 5 eller 500 anställda.

I priset ingår även våra redovisnings- och systemspecialister som agerar rådgivare och support. Resultatet blir realtidsuppdaterade beslutsunderlag till företagsledningen, total kontroll över företagets ekonomi och möjligheten att verkligen fokusera på tillväxt.

 

Jag vill veta mer

19 januari, 2018