<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Digital bokföring ger Buildsafe korrekta beslutsunderlag i realtid

7 min lästid
PECase_Buildsafe_team.jpg

Buildsafe är byggbranschens svar på PE Accounting

Deras prisade tjänst utvecklar och digitaliserar arbetsmiljö i en traditionell bransch som länge varit mer eller mindre stillastående. Genom att samarbeta med Kungliga Tekniska Högskolan har man dessutom verifierat att tjänsten helt vänder upp och ner på vad som tidigare varit möjligt.

När Buildsafe lanserades sköttes bokföringen genom manuell hantering och med hjälp av Fortnox. Emellertid kunde inte dåvarande lösning tillgodose behovet av ökad transparens för ekonomifunktionerna. Buildsafe letade efter en lösning med större transparens för att underlätta diskussion och beslutsfattande i organisationen - vilket är något som Buildsafe själva har som en grundbult för sitt egna system.

PE Accounting blev lösningen med total transparens och realtidsuppdaterade rapporter som är tillgängliga dygnet runt för alla som behöver det som beslutsunderlag, från ägare till CEO.

Vilka är Buildsafe?

Buildsafe revolutionerar förutsättningarna för att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen. Buildsafes tjänst automatiserar och digitaliserar processer som tidigare skötts manuellt. Tjänsten låter användare smidigt hantera arbetsmiljö och säkerhet för stora och komplexa byggprojekt via en app. 2016 vann Buildsafe Venture Cup, ett bevis för att deras lösning är något i världsklass.

Buildsafe ger en övergripande bild av säkerhetsläget, vad som behöver prioriteras och gör informationen tillgänglig för samtliga projektledare. Systemet gör det möjligt att rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser i realtid.

Informationen från BuildSafe görs tillgänglig för alla som berörs av projektet (inte bara projektledare) – beställare, projektledare, underentreprenörer m.fl. Genom att involvera alla förbättras kommunikation och hantering av risker, vilket leder till säkrare och mer effektiva byggprojekt.

Arbete som traditionellt ofta sett sköts separat blir ett tydligt gemensamt arbete med alla förutsättningarna för målstyrning och förändring i alla led.

Klicka här om du vill veta mer om Buildsafe

Buildsafe logotyp

Bakgrund till problem

”Buildsafe lanserades i Januari 2016. Snabbt insåg vi att det kunde gå fort när vi väl började växa. Vi ville helt enkelt förbereda oss för tillväxt. Innan PE Accounting hade vi det klassiska upplägget för mindre och medelstora bolag. Vi gjorde mycket själva, körde Fortnox och stämde av manuellt gentemot plan. En hel del ansvar landade på mig som CEO och det gick mycket tid till administration. Vi kom helt enkelt in i en fas där jag ville ha allting samlat och behövde kunna lägga tid på annat än administrationen.

Våren innan vi tog in PE Accounting gasade vi rejält och tog in investerare vilket ökade kraven på transparens och rapporter till styrelsen och ägare.

Vi letade efter en transparent lösning för vi anser att det är en självklarhet att man ska kunna ha tillgång till realtidsinformation om man vill fatta snabba beslut i ett snabbt växande företag. Ju bättre informerade styrelsen och ägare är, desto bättre beslut kan vi fatta.

Jag träffade Olle Rydqvist, CEO på PE Accounting i samband med SSE Business Lab som PE Accounting sponsrar och vi kom snabbt fram till att vi hade liknande visioner. Vi har båda lösningar där man har information tillgänglig direkt för att kunna fatta snabba beslut och inte köra fast pga mänskliga faktorer.”

 

 - Viktor Broberg, CEO på Buildsafe.

Lösningen 

”Vi tog in PE Accounting för att kunna få lite ro i en turbulent tillväxtfas. En tid då jag som CEO med nya ägare och styrelse att rapportera till annars snabbt skulle få en allt större administrativ börda. Ansvaret för rapportering osv som tidigare låg helt på mig som CEO fördelades på ett annat sätt över organisationen.

Mina kollegor började rapportera in sina tider, sköta sina kvitton, godkänna och skicka fakturor osv. direkt i systemet. Jag fick istället möjlighet att följa allt live i PE Accounting och lägga tid på de delar i min roll som är mer affärsdrivande. Både jag och mina kollegor fick på så vis även bättre insyn i hela vår verksamhet. Vi fick och får fortfarande utmärkt support från PE Accounting med att komma igång och med löpande redovisning och systemstöd. Det finns alltid någon att fråga om vi behöver.” fortsätter Viktor.

 

Digital redovisning i världsklass PE Accounting

Utfall

”PE Accounting fungerar fantastiskt bra för oss. När vi startade var vi 5 stycken som jobbade med ett konsultteam, idag är vi 15 men utan att det blivit tyngre för mig som CEO. Då jobbade vi med några projekt, idag jobbar vi med fler kunder blandat med en rad projekt och har betydligt fler aspekter att ha koll på. Det är superviktigt för oss att alla siffror stämmer och då är PE ett utmärkt stöd. Vi arbetar tack vare rätt verktyg idag väldigt tight med vår styrelse.

Alla i bolaget är sifferdrivna och nu har även styrelsen egna konton i PE Accounting och kan följa rapportering direkt i systemet, när dom vill. Inget lämnas åt slumpen. Vi använder rapporterna i PE Accounting för styrning och underlag för beslut. Vi jämför aktuella siffror med vår ursprungsplan och budget och ser direkt om det går som vi tänkt oss.

Idag kan vi vara ett transparent företag där alla jobbar mot samma mål, mycket tack vara tydligheten och enkelheten i PE Accounting. PE Accounting och Buildsafe har ett liknande tänk, vi förändrar helt förutsättningarna för något som alla trott varit standard och vänder upp och ner på hur man ser på processer i våra respektive branscher. Perfekt match helt enkelt.” avslutar Viktor.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vårt system fungerar och hur vi skulle kunna hjälpa ditt företag - precis som vi hjälpte Buildsafe. 

 

Klicka på knappen för att ladda ner hela caset:

Ladda ner caset om Buildsafe

16 mars, 2017