<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Automatiserad redovisning - nu ännu friare med smart faktureringsplanering

1 min lästid

PEaccountingFASTPRIS-kapad4.jpg

”Freeeedoooooooooooooooom!”

I PE Accounting har du  med PE Accounting FASTPRIS friheten att planera, dela upp, ändra och följa faktureringen för dina projekt i realtid. Vinstavräkning och nedskrivningar görs direkt i systemet.

Du kan även följa timmar, intäkter och kostnader på konsultnivå. Allt tydligt visualiserat och lätt att anpassa efter dina behov. Dessutom automatiseras en rad vanligtvis manuella processer som annars skulle kunna bli en bokföringssaga för sig - en med osäkert slut.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du inte redan är kund och ta reda på om automatiserad redovisnings passar ditt bolag eller ladda ner vårt produktblad för PE Accounting FASTPRIS.

 

17 oktober, 2016