<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

10 skäl att välja PE enligt Adfenix

5 min lästid

 

10 skäl att välja PE Accounting enligt Göteborgs tillväxtbomb Adfenix

Med Adfenix marknadsföringsplattform hjälper Göteborgsföretaget mäklare i flera länder att nå potentiella bostadsköpare med stor precision i sociala medier. Det har gått extremt bra och 2017 valde därför Adfenix att satsa allt på att växa internationellt med målet att bli en unicorn, det vill säga bli värderade till 1 miljard amerikanska dollar eller högre. För att kunna växa snabbt med kontroll över ekonomin satsade Adfenix på att frigöra tid från ekonomiteamet så att de kunde lägga mer tid på att bland annat planera för framtiden. 

Adfenix-PEaccounting_700x366

Carolina Einarsson, Financial Controller på Adfenix berättar:

Jag som Financial Controller och min kollega Eric Härstedt som Financial Planning Analysist sköter all ekonomi och försöker fokusera så mycket tid som möjligt på strategi, analys och prognostisering. PE Accounting har varit en förutsättning för att det ska vara möjligt att växa i den takt vi gör och samtidigt ha total insyn och kontroll över siffrorna. Det finns mycket bra att säga om PE Accounting men här är 10 saker som vi speciellt vill lyfta fram.

10 konkreta skillnader med PE Accounting enligt Adfenix

  1. Effektiva processer frigör enormt mycket tid. PE Accounting gjorde det möjligt för oss att skapa precis de processer vi behövde för att kunna fokusera på rätt saker. Vi har kontrollen och kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Vi får dessutom bra stöd från våra egna konsulter på PE när vi har frågor.

  1. Kundreskontra som stämmer av sig själv. En stor skillnad är den automatiska kundreskontran som stämmer av fakturanummer mot kundinbetalningar. Det fick vi tidigare en gång i veckan, vilket var för reaktivt när det handlar om att jaga kunder eller förstå nuläget.

  1. Automatiska periodiseringar. Idag kan vi automatiskt periodisera en kund- eller leverantörsfaktura direkt i systemet. Innan satt vi i slutet på månaden och beräknade periodiseringar.

  1. Bankbetalningar direkt i ekonomisystemet. Att kunna utföra betalningar direkt från en knapp i PE är väldigt smidigt. Det gör att vi knappt behöver vara inne i banken längre.

  1. Korrekta och smidiga utlägg. Även utläggsprocessen är väldigt mycket enklare. Förut fick jag en hög med kvitton på mitt bord som jag manuellt fick bokföra. Det fanns en högre risk att belopp eller moms kunde bli fel vid manuell inmatning. Nu kan de anställda själva skicka in sina utlägg via PE appen och attesteras av respektive chef. Jag gör en sista koll och sen hamnar det automatiskt på lönen. Det sparar väldigt mycket tid och ökar kostnadskontrollen.

  1.   Effektivt leverantörsfakturaflöde. Innan hade vi inget fungerande attestflöde. Fakturorna kom in och var redan betalda och vi hade inte koll på vilket konto de sedan bokfördes på. Nu kommer de in i systemet, attesteras av rätt person, bokförs på rätt konto och sedan betalas de, allt i ett svep.

  2.  Automatiserad bokföring. PE har framförallt underlättat bokföringsmomenten som tidigare krävde en hel del tid. Vi har total insyn i vad som sker och har möjlighet att kontrollera att det stämmer i linje med vår verksamhet.

  1.  Möjligheten att integrera med andra system. Tidigare hanterades affärshändelserna ofta separat. Idag kan vi skicka betalningar och data mellan olika system utifrån vår affärsmodell och effektivisera flödet så mycket som möjligt.

  1.  Extremt enkel lönehantering. Jag har tidigare kunnat sitta flertal timmar med få löner och i PE går det smidigt att fixa klart 50 löner på ett par timmar. Det är också skönt att få bra stöd av PEs konsulter vid lönefrågor.

  2. Trygg och effektiv revision. Vi har fått extremt positiv respons från revisorerna. De kom på intern kontroll häromveckan och var väldigt imponerade av PE. De konstaterade att vi hade bra koll på läget. Jag har upplevt att tidigare revisioner tar mycket längre tid när alla underlag är i pappersformat och flödena inte hänger ihop lika bra.

Jag vill veta mer om PE

 


Ni  kanske redan idag använder digitala tjänster för att sköta er redovisning. Men vad händer när hela er ekonomi blir automatiserad? Ladda ner vår guide "10 anledningar till att digitalisera din redovisning" så berättar vi mer

Ladda ner guiden

 

Redovisningsgbyrå, bokföring online och en komplett ekonomitjänst case

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur PE skulle kunna hjälpa er få liveuppdaterade beslutsunderlag och en ekonomitjänst som håller även i framtiden.

Jag vill veta mer om PE

 

3 december, 2018