<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

9 viktiga skatteregler att kontrollera innan årskiftet.

2 min lästid

Vi har skapat en guide där vi går igenom lön, utdelning, moms och annat som påverkar dig som är bolagsägare i fåmansbolag eller ansvarig för företagets ekonomi.

Ladda ner skatteguiden för år 2019/20

Digital automatiserad redovisning med realtidsuppdaterad information gör visserligen livet enklare, men det är ändå en hel del att tänka på som handlar om beslut man måste fatta själv. Vet du tillexempel vad som för regler som gäller för personaloptioner? Eller har du koll på att du tar ut rätt lön? Vi har skapat en guide för att göra det lite mer lättförståeligt för dig som är delägare i fåmansbolag eller sköter ekonomin i motsvarande. Det är framförallt avsett att vara ett förenklande stöd. Tag med andra ord hjälp av en yrkesperson för att reda ut vad du behöver utifrån dina egna omständigheter.

Årets skatteguide går igenom:

  1. Ta ut rätt lön om du är delägare i fåmansbolag
  2. Lönebeskattning
  3. Starta företag innan årsskiftet
  4. Räntekostnader
  5. Rut- & Rotavdrag
  6. Kapitalvinster / förluster
  7. Julgåvor
  8. Styrelsearvoden
  9. Regler för personaloptioner

New call-to-action

Friskrivningsklausul: Innehållet i denna skatteguide är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.

4 december, 2019