<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

8 nya skatteregler som börjar gälla i sommar!

8 min lästid

Nya skatteregler PE AccountingEn rad nya skatteregler börjar gälla från 1 juli eller 1 augusti den här sommaren. Vi har sammanfattat 8 av de nya skatteregler som kan vara bra att känna till.

Är du kund till PE Accounting?
Den här artikeln är ett sätt för oss att göra det enklare att förstå en del regelverk som påverkar din
ekonomi. Däremot är inte rådgivning av privatekonomisk karaktär något dina konsulter på
PE hjälper dig med direkt. Vi kan däremot förmedla dig vidare till våra partners på området. Hör av dig till din seniorkonsult om du vill ha hjälp med detta

8 nya skatteregler sommaren 2019

 1. Generationsskifte i fåmansföretag 
 2. Höjt tak för rutavdrag
 3. Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs
 4. Sänkt moms på e-publikationer
 5. Vägavgift för tunga fordon höjs och miljödifferentieras
 6. Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år
 7. Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år
 8. Förlängning av växa-stödet från 12 till 24 månader

Nya skatteregler från 1 juli 2019

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag 

Enligt tidigare skatteregler var det ofta mer fördelaktigt att överlåta sitt fåmansföretag till en extern köpare än att låta företaget drivas vidare av någon närstående. För att göra det enklare och mer gynnsamt att låta någon närstående driva fåmansföretaget vidare införs nya regler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.

Om rätt förutsättningar råder så ska en andel i ett så kallat fåmansföretag inte anses vara kvalificerat enbart på grund av att någon närstående har varit verksam i så kallad betydande omfattning i ett helt annat fåmansföretag som bedriver likartad eller samma typ av verksamhet. Det har tidigare varit ett hinder för att en så kallad femårig karenstid ska påbörjas.

Bestämmelsen om att samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019. 

"De så kallande 3:12 reglerna och beslut kring beskattning av fåmansföretag kan vara komplicerade och beroende av en rad faktorer. Vi rekommenderar att man tar hjälp av en expert för att i så stor utsträckning som möjligt hantera det på rätt sätt. PE Accounting brukar varje år arrangera frukostföreläsningar med vår skattejurist, men erbjuder inte skatterådgivning på det området direkt via våra konsulter."
Olle Rydqvist, medgrundare och CEO, PE Accounting

Läs mer i regeringens proposition(prop. 2018/19:54)

Höjt tak för rutavdrag

Från och med 1 juli men även retroaktivt för hela beskattningsåret 2019 gäller ett höjt tak för rutavdraget. Tidigare var rutavradget 25 000 kronor per person och beskattningsår, men sedan 1 juli gäller 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs

Sedan 1 juli är skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförda. Det gäller endast gåvor till gåvomottagare som är godkända.

Gåvorna måste uppgå till åtminstone 200 kronor för att få räknas med i underlaget. Totalt måste det sammanlagda underlaget vara minst 2000 kronor, annars blir det ingen skattereduktion. Skattereduktionen kommer i de fall det är berättigat att uppgå till 25% av underlaget. Skattereduktionen i sig får uppgå till högst 1500 kronor för ett beskattningsår.

Kontrolluppgifter ska lämnas även från gåvomottagaren när gåvan uppgått till minst 200 kronor och om den som lämnat gåvan är känd.

Sänkt moms på e-publikationer

Tidigare var momsen 25% för elektroniska publikationer. Från och med 1 juli kommer den istället vara 6%, det vill säga samma som för fysiska publikationer. Däremot ingår inte produkter som till större delen är ägnade åt reklam, innehåller rörlig bild eller musik.

Vägavgift för tunga fordon höjs och miljödifferentieras

Fler tunga fordon ska omfattas av höjda vägavgifter. Det innebär att de flesta tunga fordon får höjda avgifter. För att hantera fordon som inte har en så kallad EURO-klass har nya föreskrifter tagits fram som förklarar hur vägavgiften ska bestämmas.

Läs mer på skatteverket om de nya föreskrifterna

Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år

Den särskilda löneskatten på ersättningar såsom lön, arvode och andra förmåner för arbete till personer som fyllt 65 vid årets ingång avskaffas.  De nya reglerna påverkar ersättning för utfört arbete som betalats ut eller ska betalas ut efter 30 juni 2019. En så kallad ålderspensionsavgift ska betalas för dem som är födda 1938 till 1953.

Nya skatteregler från 1 augusti 2019

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år

Från och med den 1 augusti 2019 behöver arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 men inte hunnit fylla 18 år. För inkomståret 2019 gäller detta för ungdomar som är  födda 2001-2003. 

Så fungerar de nya reglerna:

 • Reglerna gäller löner  som betalas ut efter den 1 augusti 2019, men själva arbetet kan ha utförts innan
 • Ålderspensionsavgiften blir 10,21 procent.
 • Varje ungdom får max betalas 25 000 kronor brutto i månaden för att den lägre avgiften ska gälla..
 • Om lönen är högre betalas istället full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor.
 • Lön som har utgjort underlag för sänkningen kan inte räknas in i underlaget för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.

Förlängning av växa-stödet från 12 till 24 månader

Fortsättningsvis får enmansföretag som anställer sin första person rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten. Endas ålderspensionsavgift ska behöva betalas i högst 24 kalendermånader i följd.

Mer bra läsning i PE Accounting bloggen


Källor:

Skatteverket - Nya lagar inom skatteområdet 1 juli och 1 augusti 2019

Regeringen - Likvärdiga villkort vid generaskinsskifte i fåmansföretag

Friskrivningsklausul: Innehållet i denna artikel är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Vi förbehåller oss även rätten till att det kan ha smugit sig in fel eller ha kommit justeringar efter publiceringsdatum. Några beslut eller andra åtgärder ska därför inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.