<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

10 viktiga skatteregler och tips inför årsskiftet

5 min lästid

Digital automatiserad redovisning med realtidsuppdaterad information gör visserligen livet enklare, men det är ändå en hel del att tänka på som handlar om beslut man måste fatta själv. Nedan har vi försökt redogöra för några av de punkter som kan vara bra att ha koll på. Visste du till exempel att det kan vara smart att starta nytt bolag innan årsskiftet? Och att du inte får dra av som vanligt för representation nästa år?


Den här artikeln finns sammanställd som en enkel guide du kan ladda ner och skriva ut eller varför inte dela med en kontakt som kan behöva lite kloka tips.

Ladda ner miniguiden


GodJul-10skattereglerochtips_PEAccounting-newyear.jpg


1. Delägare fåmansföretag (s.k. 3:12-bolag) – ta ut rätt lön innan året är slut
Är ni aktiv delägare och äger mer än 4 % i ett fåmansföretag som har en del löner kan det vara idé att se till att ni själv eller närstående tar ut tillräckligt med lön från företaget före årsskiftet. Vad som är tillräckligt beror på de totala lönerna i koncernen men det är i alla fall tillräckligt med 569 280 kr i kontant lön. Tar du tillräckligt med lön kan ni tillgodoräkna er ett högre gränsbelopp (genom lönebaserade utrymmet, 50 % av de totala lönerna) för utdelning/kapitalvinst som endast beskattas med 20 %.


2. Ändrade regler för fåmansföretag (s.k. 3:12-bolag)?
Det har väl inte gått någon förbi att en utredning om översyn av samtliga skattereglerna för fåmansföretag har lämnats. Bland förslagen finns höjd skatt på gränsbeloppet, sänkt schablonbelopp, högre lönekrav, lägre löneunderlag etc. Huruvida förslaget går igenom, helt eller delvis, vet vi först under 2017 och är tänkt att gälla från 1 januari 2018. Observera dock att detta skulle påverka lönerna för 2017 och därmed kan löneåret 2016 vara sista året som de gamla mer förmånliga reglerna kan tillämpas. Se punkten ovan.


3. Lönebeskattning 2016
Lön överstigande 443 200 kr beskattas med ca 50 % (kommunalskatt ca 30 % och statlig skatt 20 %). Lön överstigande 638 800 kr beskattas med ca 55 % (kommunalskatt ca 30 % och statlig skatt 25 %). 


4. Nytt företag på gång - starta före årsskiftet
Starta företaget innan årsskiftet för att inte gå miste om möjligheten att tillgodoräkna dig gränsbelopp för år 2017 (förenklingsregeln innebär 163 075 kr för 2017). Gränsbeloppet beskattas med endast 20 % vid utdelning eller kapitalvinst.


5. Avdrag för privat pensionssparande
Avdraget för privata pensionsförsäkringar och inbetalningar till pensionssparkonton (IPS) är helt avskaffat 2016 så gör inga inbetalningar till IPS.


6. Räntekostnader
Om ni har gemensamt betalningsansvar tillsammans med make/maka kan det löna sig att fördela räntorna mellan er för att få en mer fördelaktig beskattning. Makar med gemensamt betalningsansvar för lån kan fritt fördela ränteavdragen mellan sig. Detta går att göra i deklarationen.


7. Ha koll på dina kapitalvinster och –förluster på aktier
Se till att realisera förluster och vinster rätt innan årsskiftet för att kunna kvitta dessa.


8. Representation – avdrag och moms
Rätten till avdrag för representationsmåltider slopas från 1 jan 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska dock fortfarande vara avdragsgilla. Moms ska dock få lyftas på representationsmåltider upp till 300 kr/person.


9. Julgåva
Julgåva om 450 kr inkl moms är avdragsgilla för bolag och skattefria för de anställda, observera att detta är gränsbelopp, dvs överstiger marknadsvärdet detta belopp är hela gåvan skattepliktig.


10. Slopande av tak för uppskov
Nuvarande tak för uppskov om 1,45MSEK vid försäljning av privatbostad slopas under perioden 20160621-20200630.

Friskrivningsklausul

Innehållet i detta blogginlägg är av generell karaktär och är inte avsedd att behandla enskilda individer eller företag i enskilda situationer. Några beslut eller andra åtgärder ska inte vidtas baserat på denna information utan stöd av yrkesmässig rådgivning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet.


Ett annat spännande tips kan vara vår helt nya tjänst - Finansiering i PE. Det innebär att vi nu tillhandahåller två olika leverantörer av finansieringstjänster, direkt i PE Accounting. Smidigt och nytänkade för att förenkla företagarens vardag. Läs mer här.


Ett effektivt årsbokslut.
Om det skulle behövas nu eller framöver så har vi gjort en enkel inspelning av vår genomgång av hur man gör ett effektivt årsbokslut. Läs mer här.


Och sist men inte minst. God jul och gott nytt år från oss på PE
och vår oumbärlige skattejurist Jesper Ingemarsson!

 

21 december, 2016